hyperhydrosis

הזעה היא תגובה נורמאלית לעליית טמפרטורת הגוף והוא מנגנון חשוב לשחרור חום הנוצר ממקורות פנימיים וגם ממקורות חיצוניים. הזעת יתר מתארת מצב של הזעה מעבר לנדרש לאיזון פיזיולוגי או לאיזון טמפרטורת הגוף. כמות ההזעה שתיחשב כהזעת יתר אינה מוגדרת ומשתנה מאדם לאדם.

אצל מטופלים הסובלים מהזעת יתר, אין שינויים היסטופתולוגיים בבלוטות הזיעה וכן אין להם מספר רב יותר של בלוטות זיעה. הזעת יתר יכולה להיות מוקדית או כללית, להופיע על צד אחד או שני צידי הגוף, להופיע בצורה סימטרית או אסימטרית, ולהיות הפרעה ראשונית או משנית.

הזעת יתר כללית משפיעה על הגוף כולו ואילו הזעת יתר מוקדית מתרחשת באיזורים דיסקרטיים של הגוף. הזעת יתר כללית היא בדרך-כלל הפרעה משנית, המחייבת אבחנה מבדלת מעמיקה. הזעת יתר מקומית או מוקדית עשויה להיות כתוצאה מהליך משני כולל גידולים או גושים במערכת העצבים המרכזית או ההיקפית. הזעת יתר היא תוצאה של היפראקטיביות סימפתטית של בלוטות הזיעה.הסוג הנפוץ ביותר הוא הזעת יתר מוקדית ראשונית. בעיה זו מופיעה בקרב כ- 4% מכלל אוכלוסיית המערב. היא עלולה לגרום למצבים חברתיים ותעסוקתיים מביכים, כמו גם ליצור אימפקט פסיכולוגי על המטופלים הסובלים ממנה. הזעת יתר ראשונית פירושה כי הסיבה אינה קשורה לבעיה אחרת, כגון השמנת יתר, גיל המעבר, שימוש בסמים, הפרעות אנדוקריניות (בלוטת התריס, היפוגליקמיה) או לבעיות נוירולוגיות שמערבבות בתוכן דיסרגולציה אוטונומית. הבעיה נוטה להופיע באזורים בעלי ריכוז גבוה של בלוטות אקזוקריניות, כגון השחי,כפות ידיים ורגליים והמפשעה. הזעת יתר ראשונית מתפרצת פעמים רבות בעשור השני או השלישי של החיים, וב- 30-50% של המקרים יש לה היסטוריה משפחתית.

מינהל המזון והתרופות האמריקני אישר לאחרונה את השימוש בבוטוקס לטיפול בהזעת יתר, כיוון שבוטוקס מונע את שחרורו של האצטילכולין. אם אצטילכולין אינו משתחרר, בלוטת הזיעה לא תגורה לייצר זיעה. טיפול זה הוכח כיעיל בהקטנת ייצור הזיעה ב- 95% בתוך ארבעים ושמונה השעות הראשונות, כאשר הוא מגיע לשיאו תוך שבועיים. תיתכן היעלמות זמנית של הריח בעקבות ירידה בהזעה, אבל התופעה איננה עקבית. האפקט נמשך בממוצע בין שישה לתשעה חודשים. במהלך הטיפול, המטפל מזהה את אזור טיפול ולאחר מכן מזריק את הבוטוקס באמצעות מחט דקה. במידת הצורך, ניתן להשתמש בחומר הרדמה מקומי, אך בדרך כלל הטיפול מלווה באי-נוחות מינימלית. לא נמצאו שום ראיות להזעה מפצה במקומות אחרים בגוף בעקבות השימוש בבוטוקס. אם לאחר הטיפול בבוטוקס חזרה ההזעה, המטופלים מעידים כי היא ירדה בחומרתה. הזרקות הבוטוקס מציעות פתרון יעיל, בטוח וחסכוני ומניבות תוצאות מצוינות. השימוש בבוטוקס בקרב מטופלים אלה משפר באופן משמעותי את איכות חייהם ואת ביטחונם העצמי הן בחיי החברה והן בקריירה שלהם.