קדיש לוז 11
מרכז קדיש לוז
קרית מוצקין  26406
053-9378299 :'טל
יהודה הלוי 45
ראשון לציון
7530401
053-9378299 :'טל
בניימין מטודלה 32
תל-אביב
6954828
053-9378299 :'טל